• gebruikersnaam:
  • paswoord:

Wat doet een veiligheidscoördinator?

De taak van de veiligheidscoördinator bestaat eruit advies te geven over de preventiemaatregelen die moeten genomen worden om, zowel bij nieuwe bouwprojecten als bij renovaties, de werken op een veilige manier te kunnen uitvoeren.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de 'veiligheidscoördinator voor het ontwerp' en de 'veiligheidscoördinator voor de verwezenlijking' van het project. Regnard BVBA biedt de opvolging van beide fasen aan.

De 'veiligheidscoördinator ontwerp' zit in de ontwerpfase van het bouwwerk samen met de architect. Hij komt tussen bij het uitwerken van de plannen en beschrijvingen door de nodige veiligheidsmaatregelen en preventieregels toe te lichten waarmee men rekening dient te houden tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk en bij de uitvoering van latere werken.

De 'veiligheidscoördinator verwezenlijking' komt tussen bij de uitvoering van de werken. Hij coördineert de verschillende activiteiten van de betrokken aannemers met het oog op het voorkomen van mogelijke risico’s. De bouwplaats bezoek hij regelematig om de toepassing van het veiligheidsplan te controleren.

Concreet

1. Vóór aanvang der werken
De veiligheidscoördinator stelt vóór de start der werken een veiligheids- en gezondheidsplan op zodat de architect deze info kan verwerken in zijn lastenboek.
Dit document bevat afspraken en regels in verband met veiligheid voor alle betrokken partijen, alsook suggesties om risico’s uit te schakelen bij latere werkzaamheden.

2. Tijdens de werken
De veiligheidscoördinator zorgt voor een regelmatige controle van de werken en noteert zijn bevindingen in het coördinatiedagboek aanwezig op de werf.

3. Nà de werken
Wanneer de werken beëindigd zijn, bezorgt de veiligheidscoördinator een postinterventiedossier (PID) waarin alle maatregelen vermeld staan, waarmee men rekening moet houden bij latere onderhouds- of verbouwingswerken.

Wanneer dient er een veiligheidscoördinator te worden aangesteld?

Er is een veiligheidscoördinator nodig als er gedurende de looptijd van het bouwproject meer dan één aannemer actief is op de werf.

Opgelet!

* Worden eveneens als aannemer beschouwd: nutsbedrijven die bijvoorbeeld de water- of de elektriciteitsleidingen en tellers aansluiten. 
* Worden niet als aannemer beschouwd: particuliere zelfbouwers.
* Het uitvoeren van werken door één aannemer ontslaat de ontwerper en de opdrachtgever niet van hun plicht de algemene preventieprincipes toe te passen. Dit geldt ook voor de zelfbouwer die voor sommige werken op een aannemer beroep doet.

Wie stelt de veiligheidscoördinator aan?

Werven kleiner dan 500 m²
1. De architect.
2. Indien er geen architect is: de hoofdaannemer of de eerste aannemer die met de opdrachtgever een contract sluit. In dit geval kunnen opeenvolgende aannemers ook elk hun eigen coördinator aanstellen, op voorwaarde dat een aannemer of zijn onderaannemers geen werken uitvoeren zolang een vorige aannemer zijn deel van de werken niet heeft beëindigd.
3. De opdrachtgever indien die de werkgever is.

Werven groter dan of gelijk aan 500 m²
1.  De opdrachtgever (ongeacht of die een particulier is of een onderneming).

Bijkomende inlichtingen

De reglementering voorziet verdere bepalingen voor specifieke situaties. Voor bijkomende inlichtingen kan men http://www.meta.fgov.be raadplegen (module 'regelgeving' - rubriek 'welzijn op het werk'.