• gebruikersnaam:
  • paswoord:

EPB (Energieprestatie en Binnenklimaat)

Vanaf 1 januari 2006 moeten zowel nieuwbouwwoningen als verbouwde woningen waarvoor een bouwaanvraag ingediend wordt, voldoen aan de 'Energieprestatie en Binnenklimaat' (EPB). Deze norm houdt in dat deze gebouwen een bepaald niveau van thermische isolatie en energieprestatie (verwarmingsinstallatie, ventilatie, zonne-energie,…) dienen te halen. Bovendien moet men er bij nieuwbouwwoningen voor zorgen dat er een minimale en gecontroleerde ventilatie aanwezig is. 

De regelgeving rond EPB geldt voor de bouwaanvraag van elk gebouw dat verwarmd of gekoeld wordt. Niet alleen woningen vallen dus onder deze norm, maar ook kantoren, scholen, industriële gebouwen, ziekenhuizen,…. 
 
Bij verbouwingen is deze regelgeving enkel van toepassing wanneer de woning wordt verbouwd én wanneer er hiervoor een bouwaanvraag nodig is met verplichte tussenkomst van een architect. 
 
Na de oplevering van het gebouw stelt de bouwheer een ‘verslaggever’ aan die de EPB-aangifte opmaakt. Deze aangifte kan dan, na goedkeuring, een energieprestatiecertificaat opleveren. 
 
Energie besparen wordt beloond. In Vlaanderen kan men voor tal van energiebesparende investeringen een premie of een fiscaal voordeel bekomen.
 
- Op www.energiesparen.be/subsidies/subsidiemodule kan men een overzicht vinden van alle premies die per gemeente van toepassing zijn. 
- In de brochure van de Vlaamse Overheid vindt men bovendien een overzicht van de belangrijkste ingrepen die een huis energiezuiniger maken. Ook hier worden verschillende premies en fiscale voordelen voor energiebesparende maatregelen bij de aankoop en renovatie van een woning toegelicht.